Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Tiễn năm Rồng

Đã sắp qua rồi ...hết một năm
Năm rồng vùng vẫy .. chẳng thành công
Cố gắng '' ẩn mình '' chờ qua hết
 Cái hạn '' tam tai '' cứ '' chực rình ''

Nhìn lại , ngó qua .. thật '' giật mình " 
Đầu năm  gia đạo cách ly tình
Tan đàn- sẩy nghé - con lìa mẹ
Bẽ chữ tâm đồng - cũng bởi cha

Bao năm gầy dựng được ngôi gia
Nước mắt mồ hôi thắm nhạt nhòa
Mong con hạnh phúc cùng mái ấm
Nào hay '' người ấy'' phản bội ta

Rắp tâm '' lừa lọc'' chẳng dung tha
Đánh đuổi mẹ con ra khỏi nhà
Của cải lần hồi đem đi hết
Còn đòi chia cả cái '' ngôi gia ''

Thật là '' phận bạc '' một đời hoa
Cam đành như thể '' hạt mưa sa ''
Nuốt giọt đắng cay vào tim vỡ
Tiếp đoạn trường còn lắm góc gai

Vừa mới vượt qua một nạn tai
Chưa nguôi sầu tủi sống lắt lay
Ăn chay , lễ Phật tìm an lạc
Tâm được yên bình trả hiếu ân

Tai bay họa gởi lại vào thân
Rủi ro xe đụng một cái ...RẦM
Gãy cái xương sườn ... Ôi ...Hú vía
Thân này còn vướng.... cái hồng trần

Chỉ còn ...trăng nữa ...đã cuối năm
Cha lâm trọng bệnh xót xa lòng
Nguyện cha qua khỏi... vui xuân mới
Con lảnh trọn phần những nguy nan

Nào hay lời nguyện thật hiển linh
Cha già hồi phục khỏi bệnh tình
Tam tai con lảnh lần sau cuối
Té xe lại gãy ... cái xương sườn

Ôi hởi ! Phải chăng vận hạn này
Năm nay vướng phải cái tam tai
Còn bao ngày nữa là qua hết
Mong được an lành vui đón Xuân

HT  30/1/ 2013 ( 19 tháng chạp  Nhâm Thìn )Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Cha ơi !....

 Một ngày ảm đạm giữa mùa đông 
 Chuẩn bị tiễn đưa hết năm rồng 
 Ánh Xuân rộn ràng mừng năm mới 
 Bỗng đâu tăm tối phủ từ thân 
 Như đèn hiu hắt cạn dầu chông 
 Cha lâm trọng bệnh xót xa lòng 
 Dẫu biết vô thường là thiên định 
 Mấy ai thoát khỏi cảnh tồn vong
 Cha ơi ! gắng gượng vượt qua '' sông '' 
 Chúng con cùng mẹ nóng lòng trông 
'' Cá kình'' một thuở cha ''vùng vẫy ''
 Lập nên cơ nghiệp thỏa lòng mong 
 Thương con , thương mẹ cha nào quản 
 Nhọc nhằn gian khổ nặng đôi vai 
 Đội nắng , dầm mưa dày năm tháng 
 Cha già đã cạn sức tàn hơi 
 Hãy cố vượt qua nhé cha ơi ! 
 Sống cùng con cháu cả nhà vui 
 Cùng đón mùa xuân .. nhiều xuân nữa
 Cha khỏe nhà ta rộn tiếng cười 
 ''Đêm đêm con thắp đèn trời , 
 Cầu cho cha mẹ sống đời với con ''